Naviga (“vi” eller “oss”) er forpliktet til å beskytte og respektere ditt personvern.

Denne erklæringen (sammen med andre dokumenter det refereres til) beskriver hvilke personopplysninger vi innhenter fra deg, og hvordan vi behandler dine personopplysninger.


Personopplysninger vi kan innhente fra deg

 • Vi vil innhente personopplysninger under dine besøk på nettsiden, inkludert, men ikke begrenset til, trafikkdata, steddata, nettdagbøker, innhold fra spørreundersøkelser, kontaktskjemaer og annen type kommunikasjonsdata og andre kanaler du benytter. Innsamlingen av disse personopplysningene vil gjøre dine framtidige besøk på nettsiden enklere da vi kan foreslå innhold som er relevant for deg basert på hvor du kommer fra når du går inn på nettsiden.
 • Vi vil samle inn all informasjon du selv gir oss når du benytter våre kontaktskjemaer (for eksempel “Kontakt”, “Send oss en melding”, “Få finansielle oppdateringer”, eller “Kontakt oss om jobb”). Innhenting av personopplysningene dine via våre kontaktskjemaer er ikke basert på et lovbestemt eller kontraktsmessig krav; men vær likevel klar over at felt merket med stjerne (*) er obligatoriske felt fordi vi trenger denne informasjonen for å behandle eller svare på forespørselen din. Annen informasjon eller personopplysninger du måtte dele med oss når du fyller ut kontaktskjemaene er helt frivilling. Kontakter du oss, vil vi beholde kopi av korrespondansen.
 • Vi bruke personopplysningene dine for å sende deg markedsføring via e-post når du har ønsket dette - ved å krysse av i det aktuelle kontaktskjemaet. Du kan når som helst avmelde deg (opt-out) fra å motta framtidig markedsføring
 • Vi kan også lagre informasjonskapsler, beskrevet mer i detalj i vår informasjon om Informasjonskapsler / "Cookies".

Hvordan vi bruker dine personopplysninger

Dine personopplysninger blir samlet inn og behandlet av oss for følgende formål:

 • for å skreddersy innhold i samsvar med dine preferanser.
 • for å svare på forespørsler når du kontakter oss.
 • for å sende deg annen type informasjon – som for eksempel kommende Naviga arrangementer eller nyhetsbrev – som kan være av interesse for deg.
 • for å hjelpe oss å lage, publisere og forbedre innhold som er mest relevant for deg.
 • for å sikre at innholdet som blir gitt gjennom nettsiden, blir presentert på den mest effektive måten for deg og for din elektroniske enhet.
 • for å gjøre det mulig for deg å delta i interaktive funksjoner på nettsiden vår, når og om du velger å bruke disse.
 • for å utvikle og forbedre nettsiden og systemer for å kunne betjene deg bedre.

Vår bruk av personopplysningene dine, som beskrevet ovenfor, er tillatt etter gjeldende personvernlovgivning fordi den:

 • er nødvendig for å ivareta våre berettigede interesser i å oppnå de formål som er nevnt ovenfor, og denne bruken ikke tilsidesettes av hensynet til ditt personvern;
 • i noen tilfeller er nødvendig for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, for eksempel opplysninger til myndigheter, tilsynsmyndigheter eller styrende organer; eller
 • i noen tilfeller er nødvendig for utførelsen av oppgaver av allmenn interesse og, når vi bruker spesielle kategorier av personopplysninger, er nødvendig for å iverksette, utøve eller forsvare juridiske krav, eller hvor
 • behandlingen gjelder personopplysninger som klart er tilgjengelig i det offentlige rom;
 • I noen tilfeller er basert på ditt samtykke, for eksempel når du har bedt om å motta markedsføring og nyheter via e-post.

Når du er registrert som kandidat hos oss kan vi foreta enkelte automatiserte avgjørelser kun basert på automatisk behandling herunder profilering, som for eksempel bruk av søkekriterier knyttet til kompetanse for å finne rette kandidater registrert i våre databaser.

Vi lagrer personopplysningene dine så lenge det er nødvendig av hensyn til juridiske eller regulatoriske forpliktelser. Lagringstiden avhenger av hvilket formål personopplysningen er brukt til, og det respektive systemet slike personopplysninger er behandlet i. Det er ikke mulig å redegjøre for de ulike lagringsperiodene på en forståelig måte i denne erklæringen. Lagringstid blir vurdert med grunnlag i følgende kriterier; så lenge det er (i) nødvendig for det aktuelle formål, (ii) nødvendig for å ivareta vår relasjon med deg, (iii) du har samtykket til det, og/eller (iv) kreves etter gjeldende regler for lagring/arkivering.


Deling med tredjeparter

For å legge til rette for effektiv bruk av dine personopplysninger, og for å dele innhold og/eller ressurser med deg, deler vi personopplysningene dine med tredjeparter. Slik deling vil likevel bare skje under følgende omstendigheter:

 • Med leverandører og agenter: Vi vil engasjere andre selskaper og personer til å utføre oppgaver på vegne av oss. For eksempel for å administrere og/eller vedlikeholde innhold på en nettside, eller å levere bestemte funksjoner som finnes på nettsiden, levere markedsføringstjenester eller å gi deg finansiell informasjon når du ber om det. Disse leverandørene holder til i EU/EØS og USA. Disse leverandørene og agentene vil bare ha tilgang til dine personopplysninger i den grad dette er nødvendig for å utføre sine oppgaver, de har ikke lov til å bruke personopplysningene til andre formål, og de vil være underlagt kontraktsmessige forpliktelser.
 • Med andre enheter som tilhører Adecco Group (dvs. alle selskaper som er direkte eller indirekte kontrollert av Adecco). Liste over selskaper i Adecco Group finner du her: https://www.adeccogroup.com/worldwide-locations/, herunder deres leverandører og agenter som kan være involvert i leveringen av nettsiden eller av innholdet, slik at vi kan betjene deg bedre, eller helt enkelt bare for å kunne svare på dine forespørsler (f.eks. når du bruker kontaktskjemaer).
 • Med offentlig myndighet dersom vi mener vi er forpliktet til å gjøre det.

IP-adresser og informasjonskapsler

Vi innhenter informasjon om datamaskinen din, herunder (hvis tilgjengelig) IP-adressen din, operativsystem og nettlesertype, for systemadministrasjon. Dette er statistiske data om våre brukeres nettsurferaktivitet og mønstre, og identifiserer ikke deg eller noen personer.

Av samme grunn kan vi få informasjon om din generelle nettbruk ved å bruke en informasjonskapsel som er lagret på din elektroniske enhet. Informasjonskapsler hjelper oss til å forbedre nettsiden og levere et bedre og mer personlig innhold. For mer informasjon om bruken av informasjonskapsler på nettsiden, se Informasjonskapsler / "Cookies".

Hvis du deler datamaskinen din med andre, anbefaler vi at du ikke velger alternativet "husk mine detaljer" når dette alternativet tilbys av nettsiden.


Hvor personopplysningene dine er lagret og behandlet

Som forklart i avsnittet "Deling med tredjeparter" ovenfor, deler vi personopplysningene dine med følgende:

 • Tredjepartsleverandører, kontrahenter eller agenter: r vi en tredjepartsleverandør, kontrahent eller agent, forblir personopplysningene dine under vår kontroll, og vi har kontrollmekanismer på plass for å sikre at personopplysningene dine er tilstrekkelig beskyttet.
 • Andre selskaper i Adecco Group: vi har etablert en ordning i hele konsernet for å sikre at dine personopplysninger fortsatt er underlagt et tilstrekkelig beskyttelsesnivå.

Vi bestreber oss på å sikre at personopplysningene dine behandles sikkert og i samsvar med denne erklæringen.


Overfører vi personopplysningene dine til land utenfor EU/EEA?

Personopplysningene dine kan overføres til og behandles i ett eller flere andre land, i eller utenfor EU/EEA. Vi overfører bare opplysningene om deg til land utenfor EU/EEA som EU-kommisjonen mener gir deg et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, eller der hvor Adecco Group har iverksatt passende sikkerhetstiltak for å sikre ditt personvern. Dette omfatter for tiden USA.


Datasikkerhet

Selv om vi vil gjøre vårt beste for å beskytte personopplysningene dine, bør du være oppmerksom på at overføring av informasjon via internett ikke er helt sikkert, og vi kan ikke garantere for sikkerheten til opplysninger som overføres til nettsiden eller til tredjeparter; enhver overføring skjer på egen risiko. Vi vil bruke strenge prosedyrer for drift og tilstrekkelige tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak for å forhindre enhver uautorisert tilgang, endring, sletting eller overføring av personopplysningene.

Dine rettigheter. Hvordan du kan få tilgang til, rette og slette personopplysninger

I henhold til gjeldende personvernlovgivning har du følgende rettigheter:

 • Rett til å få tilgang til og få kopi av personopplysningene dine: Du har rett til å be om bekreftelse på hvorvidt vi behandler personopplysninger om deg. Hvor dette er tilfelle, kan du ha tilgang til noen av personopplysningene (via portalen) og til særskilt informasjon om hvordan de behandles. I noen tilfeller kan du be oss om å gi deg en elektronisk kopi av opplysningene.
 • Rett til å rette personopplysningene: Dersom personopplysningene vi har om deg ikke er korrekte, kan du be om at informasjonen blir oppdatert eller på annen måte korrigert.
 • Rett til å bli glemt/få data slettet: Under visse omstendigheter har du rett til å få slettet opplysningene dine. Du kan be oss om dette når som helst. Naviga vil vurdere om forespørselen din skal imøtekommes. Merk at vi kan ha juridiske rettigheter eller forpliktelser til å beholde opplysningene. Dersom forespørsel om sletting skal imøtekommes i henhold til gjeldende regler, vil Naviga gjøre det uten unødig forsinkelse.

For å gjøre bruk av dine rettigheter kan du kontakte oss på følgende adresse: privacy@adecco.no

I den utstrekning bruken av personopplysningene dine er basert på ditt samtykke, har du rett til å trekke tilbake samtykket når som helst. En tilbaketrekking har ikke tilbakevirkende kraft og vil derfor ikke ha betydning for behandlingen gjort før vi mottok en slik tilbaketrekking.

Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysningene dine til lokale datatilsynsmyndigheter.


Markedskommunikasjon

Vi sender deg bare markedsføring via e-post dersom du har samtykket til at vi kan gjøre det.

Vi vil normalt tilby deg en avkrysningsrute på skjemaene vi bruker for å samle inn personopplysningene dine. Du må krysse av i ruten hvis du ønsker å motta markedsføring. Når vi sender markedsføring til deg via e-post, kan du velge å reservere deg mot ytterligere markedsføring ved å klikke på "avslutt abonnement" eller "velg bort"-funksjonen i e-posten. I tillegg kan du til enhver tid be om å melde deg av ved å kontakte oss på privacy@adecco.no, og gi oss følgende informasjon: ditt navn, din e-postadresse, et telefonnummer vi kan nå deg på og hvilken markedsføring du ikke lenger vil motta.


Endringer i denne erklæringen

Innholdet i denne erklæringen kan endre seg fra tid til annen. Vi publiserer eventuelle vesentlige endringer gjennom passende kanaler, enten på denne nettsiden eller ved å kontakte deg via andre kommunikasjonskanaler.


Kontakt

Kom gjerne med spørsmål, kommentarer og forespørsler vedrørende denne erklæringen og send dem til Adecco Group, Rosenkrantz’ gate 16, pb 2013 Vika, 0125 Oslo eller e-postadresse privacy@adecco.no.

Du kan be om en kopi av mekanismer knyttet til en bestemt overføring av dine personopplysninger, ved å kontakte privacy@adecco.no.

Du kan også kontakte vår Local Privacy Lead (personvernrådgiver) på følgende adresse: Rosenkrantz’ gate 16, pb 2013 Vika, 0125 Oslo.