Vi har lang erfaring fra store og komplekse omstillinger. Med kombinert fag- og forretningsforståelse, sikrer vi at det juridiske aspektet, de interne prosessene og hensynet til enkeltindivider er ivaretatt. Ved å involvere de ansattes representanter tidlig og på riktig måte, sørger vi for at hele organisasjonen trekker i samme retning.

Vi vektlegger at topp- og mellomledelsen er i stand til å håndtere alle faser i omstillingen, slik at de selv er trygge og kan fronte prosessene på en profesjonell måte.


Vi bistår ledelsen i alle faser av en omstillingsprosess

Planlegging: Vi hjelper ledere med planleggingen og å fremstå som trygge og samlende for å opprettholde produktivitet under omstillingen

Gjennomføring: Vi sørger for en best mulig gjennomføring av planen for å ivareta de berørte på best mulig måte

Revitalisering: Vi hjelper ny organisasjon med å fokusere på nye mål etter omstillingen for å skape trygghet og fremdrift.


Generell lederstøtte

Vi utformer og implementerer lederutviklingsprogrammer inkludert opplæring, coaching, handlingsbasert læring og mentorprogrammer for å utvikle potensialet i lederne.

Vi kan bidra til å sikre at investeringene i ledelsesutvikling har en direkte påvirkning på virksomhetens resultater.


Les også mer om tjenestene knyttet til lederstøtte i utvikling under Coaching.

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Sender...


Ønsker du å snakke direkte med oss er du velkommen å ringe:

911 06 523

Celine Birkeland - kontaktperson i Naviga