Jobb er tett knyttet til identitet for de fleste av oss. Jobben er en viktig sosial møteplass, og arena for utvikling - personlig og profesjonelt. Tap av stilling er tap av sosialt nettverk, og utfordrer selvtillit, egenverd og motivasjon.

Navigas mål er å sette medarbeiderne i stand til å finne sin egen jobb. Vår ambisjon er å bevisstgjøre og målrette den enkelte, slik at denne oppfattes som en ressursperson av en potensiell ny arbeidsgiver.

Å støtte de ansatte under omstilling vil være en investering i å sikre at dine øvrige ansatte ser at ledelsen opptrer profesjonelt og respektfullt, også i vanskelige situasjoner.

Her er noen eksempler på hvordan vi kan hjelpe deg å ta vare på dine ansatte som berøres:

  • Informasjonsmøte for overtallige
  • Omstillingssamtale
  • Jobbsøkerkurs
  • Økonomi- og pensjonsrådgiving
  • Skreddersydde karriereprogrammer
  • Outplacement programmer

Kontakt oss for en uforpliktende prat

Sender...


Ønsker du å snakke direkte med oss er du velkommen å ringe:

911 06 523

Celine Birkeland - kontaktperson i Naviga